อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในต่างประเทศ! Pocket WiFi ในราคาประหยัด “Global WiFi”

We can serve customer by English and Japanese language. Please do not hesitate to contact us on the following number

QR code
BS Mobile

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1
ชั้น7 เลขที่ 942/140 ถ.พระราม 4
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เวลาทำการ :
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน